Vedlikehold av tregulv

Nedenfor finner du noen enkle

vedlikeholdstips for å bevare parkettkvaliteten

best mulig på egen hånd.

Oljebasert lakk

Daglig renhold med støvsuger/tørrmopp. Vask med oppvridd klut og alle typer såpe. Ingen særlige forholdsregler.

Vannbasert lakk

Daglig renhold med støvsuger/tørrmopp. Vask med godt oppvridd klut og milde typer såpe. Særlige forholdsregler: La ikke vann og fukt bli liggende på gulvet.

Olje

Daglig renhold med støvsuger/tørrmopp. Vask sjelden og med godt oppvridd klut og ikke-fettløselig såpe evt. såpe anbefalt av fabrikant. Særlige forholdsregler: La ikke vann og fukt bli liggende på gulvet. Oljebehandlede gulv må påføres vedlikeholdsolje med jevne mellomrom (hver gang gulvet virker tørt). Les nøye fabrikantens råd for vedlikehold. Olje er lite egnet for gang, kjøkken og andre gulv hyppig utsatt for slitasje og vann/fukt.

Hardvoksolje

Daglig renhold med støvsuger/tørrmopp. Vask sjelden og med godt oppvridd klut og tilpasset såpe anbefalt av fabrikant. Særlige forholdsregler: La ikke vann og fukt bli liggende på gulvet. Hardvoksoljebehandlede gulv må påføres vedlikeholdsolje med jevne mellomrom (hver gang gulvet virker tørt). Les nøye fabrikantens råd for vedlikehold. Hardvoksolje er mindre egnet for gang, kjøkken og andre gulv hyppig utsatt for slitasje og vann/fukt.

Lut og såpe

Daglig renhold med støvsuger/tørrmopp. Vask er vanskelig og vil normalt kun utføres i forbindelse med oppskuring av gulvet. Ved oppskuring må gammel såpefilm fjernes og ny påføres. Særlige forholdsregler: Ekstremt vedlikeholdskrevende! La ikke vann og fukt bli liggende på gulvet. Såpebehandlede gulv må påføres ytterligere såpe med jevne mellomrom (hver gang gulvet virker tørt). Les nøye evt. vedlikeholdsråd fra fabrikanten. Lut og såpe er svært lite egnet for gang, kjøkken og andre gulv hyppig utsatt for slitasje og vann/fukt.